GedragsregelsAlgemene gedragsregels

Dit zijn waarden en normen die voor iedereen gelden.

 1. Respecteer de regels van het voetbal en de beslissingen van de scheidsrechter.
 2. Trek nooit de integriteit van de wedstrijdleiding in twijfel.
 3. Respecteer de mede -en tegenspeler.
 4. Behandel alle voetballers gelijkwaardig.
 5. Gebruik geen fysiek, mentaal en verbaal geweld.
 6. Zorg samen met je team voor een faire sport.
 7. Gebruik geen onbehoorlijke taal of agressieve gebaren.
 8. Draag zorg voor het materiaal, ook al is het niet het jouwe.
 9. Gedraag je waardig.
 10. Wees er bewust van dat voetbal een teamsport is.

Specifieke gedragsregels (zie ook clubreglement)

Spelers

 1. Ik kom gemaakte afspraken na.
 2. Ik kom op tijd en meld mij tijdig af als ik niet kan komen.
 3. Ik toon respect voor de scheidsrechter in woord en gebaar en accepteer zijn beslissingen.
 4. Ik speel volgens de bekende en afgesproken spelregels.
 5. Ik gedraag me sportief in en buiten het veld (training en wedstrijd).
 6. Ik scheld niet op (mede)spelers en discrimineer geen andere spelers, leden/publiek...
 7. Ik laat de kleedkamer na gebruik netjes achter (thuis en uit).
 8. Ik heb respect voor andermans eigendommen en blijf van andermans spullen af.
 9. Ik toon respect voor trainers, leiders, bestuur en andere vrijwilligers.
 10. Ik spreek andere spelers, leden, die zich niet aan de regels houden correct aan.

Trainers

 1. Wees redelijk in je eisen ten aanzien van de tijd, de energie en het enthousiasme van jeugdige spelers. Bedenk dat jongeren ook andere interesses hebben.
 2. Leer je spelers dat de spelregels afspraken zijn waar niemand zich aan mag onttrekken.
 3. Zorg voor een goede ontvangst van scheidsrechters, tegenstanders en gasten.
 4. Vermijd dat getalenteerde spelers te veel in het veld staan. De minder goede spelers hebben zeker evenveel speeltijd nodig en hebben daar ook recht op.
 5. Bedenk dat kinderen voor hun plezier spelen en iets willen leren. Winnen is slechts een onderdeel van het spel. Verliezen is dat trouwens ook.
 6. Wees gul met lof wanneer het verdiend is.
 7. Blijf op de hoogte van de beginselen van goede training en van groei en ontwikkeling van kinderen.
 8. Lever altijd een positieve bijdrage aan de kwaliteit van onze accommodatie door o.a. de kleedruimtes na gebruik netjes achter te laten.
 9. Ga zorgvuldig en netjes om met materialen van de club en ruim ze altijd netjes op.
 10. Wees in al je gedragingen een voorbeeld voor anderen.

Ouders en afgevaardigden

 1. Laat het spelplezier primeren op de prestaties.
 2. Forceer nooit een kind dat geen interesse toont om deel te nemen aan het voetbalspel.
 3. Leer kinderen om volgens de spelregels te spelen.
 4. Leer het kind het resultaat van elke wedstrijd te accepteren.
 5. Moedig het kind steeds aan, ook al heeft het een kans gemist of de wedstrijd verloren.
 6. Bedenk dat kinderen het beste leren door na te doen.
 7. Applaudisseer voor goed spel van beide teams.
 8. Keur verbaal en fysiek geweld steeds af.
 9. Erken de waarde en het belang van de trainers. Zij geven hun tijd en kennis om het voetballen mogelijk te maken.
 10. Wees er bewust van dat voetbal een ploegsport is.

Supporters

 1. De supporters van FCB maken van elke sportieve wedstrijd een feest, wat ook de inzet van de match moge zijn.
 2. Zij houden zich aan de regels van de sport en aan de sportieve ethiek, meer bepaald ten aanzien van het scheidsrechtercorps, van het bestuur, van de spelers en van de supporters van de tegenstander.
 3. Zij blijven in alle omstandigheden verantwoordelijk voor hun gedrag.
 4. Zij weigeren deel te nemen aan enige activiteit die de veiligheid in het gedrang zou brengen of die de orde zou kunnen verstoren van een wedstrijd of verplaatsing.
 5. Zij engageren zich ertoe om de infrastructuur, zowel thuis als op verplaatsing, te respecteren.
 6. Zij weerhouden zich van elke vorm van racisme of xenofobie.
 7. Het bestuur van FCB engageert zich om de supporters in de best mogelijke omstandigheden te ontvangen.
 8. De supporters van FCB engageren zich om zich te onthouden van provocerende reacties, op en naast het veld.
 9. De supporters van FCB blijven sportief, in de overwinning en nederlaag, en beseffen de gevolgen die hun reacties kunnen hebben op het aanwezige publiek.
 10. De supporters, de spelers en het bestuur van FCB gedragen zich als ambassadeurs van het voetbal, en respecteren de bovenstaande richtlijnen.
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!