Medische begeleidingAlgemene aanpak

In geval dat er zich een blessure zou voordoen tijdens een training of op wedstrijd, dan is de inschatting van het letsel overeenkomstig de eerste en correct verleende zorgen één van de belangrijkste pijlers voor het verloop van de genezing.

Op het ogenblik dat een speler zich kwetst zal de eerste evaluatie logischerwijs gebeuren door hemzelf. Niemand kan beter aanvoelen wat er gebeurde, welke impact het trauma heeft op zijn gestel en wat de “directe” gevolgen zullen zijn op fysisch en/of biomechanisch vlak. Op basis van deze informatie zal de staf samen met de speler moeten inschatten in welke fase van het stappenplan het letsel zich bevindt.

Het gezond verstand zal in dit overleg mee moeten beslissen of de klassieke EHBO of een doorverwijzing naar de (club)arts al dan niet noodzakelijk is. In geval van twijfel kan een bezoek van de clubkinesist soelaas bieden wat betreft het verdere verloop.

In functie van de leeftijd van de gekwetste speler, zijn functionele mogelijkheden, de pijn en de verdere evolutie van de blessure zal - indien nodig - een lid van de sportieve of medische staf de ouders contacteren om de ernst van de blessure toe te lichten.

Daarnaast moet met speler of ouder ook gecommuniceerd worden welke documenten er moeten worden aangewend om aan de administratie (kine-voorschrift) en de juiste verzekeringsaangifte te voldoen. De procedure hiervoor kan je op onze FAQ pagina terugvinden. 

Overeenkomstig de ernst van het letsel zal de revalidatie ervan gebeuren bij de clubkinesist: 

Steven Van Campenhout, sportkinesitherapeut en orthokinesist, Kerkstraat 11-13 te 1851 Humbeek (02 270 14 74 of 0475 65 18 47), zal in het kader van het revalidatieproces en de sporthervatting met de sportieve cel overleggen welke deelstappen er tijdens de training moeten worden gevolgd. 

De evolutie van de revalidatie in de kineparaktijk naar de individuele workout op het veld tot de uiteindelijke aansluiting met een groepstraining zal ten allen tijden gestaafd en onderbouwd gebeuren. Een duidelijk en afgebakend sporthervattingsplan wordt doorgebriefd waarin feedback van alle betrokken partijen zal helpen om de revalidatie te optimaliseren.

Het wedstrijdklare “licht op groen” komt er op aangeven van de medische staf.

Stappenplan

  1. Evaluatie op het veld met EHBO-toepassingen indien nodig.
  2. Doorverwijzing naar arts of kinesist voor diagnose in functie van de bevindingen.
  3. Ouders contacteren.
  4. Invullen administratieve documenten.
  5. Opstart van de revalidatie bij de clubkinesist met briefing naar de sportieve cel.
  6. Opvolging van het genezingsproces.
  7. Individuele revalidatieaanpassingen van het letsel door de medische staf.
  8. Spel- en wedstrijdhervatting na “groen licht” van sportieve en medische cel.

Bijscholing & coaching van de sportieve cel 

De medische staf zal naast de curatieve opvolging van de sportletsels ook de preventieve doelstellingen communiceren met de trainers.

Thema-avonden met coaching en/of refreshing van specifieke materie rond opwarming en cooling down, trainingsopbouw, core-stability, snel- en uithoudingskracht, coördinatie, snelheid van uitvoering en zelfs voedingsbegeleiding worden georganiseerd voor trainers van onder- (midden?) en bovenbouw. De aangepaste programma’s worden uitvoerig besproken en praktisch toegepast in workshops.

Revalidatie & opvolging

De sportrevalidatie en de trajectopvolging van de letsels wordt verzorgd in Bodycomplex door clubkinesist Steven Van Campenhout, Kerkstraat 11-13 te Humbeek, 02 270 14 74  of  0475 56 18 47. 

Communicatie omtrent de stand van zaken worden hierbij hoog in het vaandel gedragen. Een duidelijke briefing in functie van de trainingsopbouw, de intensiteit, de vooropgestelde oefeningen voor een individueel veldprogramma of groepstraining is noodzakelijk om tot een succesvolle spelhervatting te komen.

Een individueel preventief of curatief programma kan ook ter ondersteuning worden afgewerkt in de fitnesszaal van de clubkinesist.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!